Serveis que ofereix l’empresa

Nosaltres com a empresa, tenim les nostres funcions i els nostres serveis com a tal:

Les següents tarifes s’expliquen a continuació:

Reparació de l’equip: Hem arribat a la conclusió de que per a reparar un ordinador pot ser molt complicat o molt simple i la conclusió es la següent si es una tarea senzilla que solament ocupa una hora tindra el preu hora pero en canvi si es una tarea complicada allà els preus també depenen de les hores que estiguem.

10€/Hora

Canvi de peces:

Aqui la cosa es més senzilla, simplement no ho contem per hores sinó que, el preu es el que ja hem dit i després el preu de la peça.

40,50€ Mà d’obra + peça/es

Venta de peces:

Simplement aquesta es com ja s’ha explicat es el preu de la peça tal i com ens arriba i nosaltres le fiquem el 21% d’IVA.

preu de la peça de fàbrica +21% IVA

Servei consulta:

Nosaltres sabem que a vegades es fiquen errors en equips i que són facils d’arreglar i ràpids i el que fem es no fer esperar tant al client com a tal sinó que ho fem al moment sempre i quan sigui un problema que es faci ràpid.

  • Servei consulta 10€
  •