Recursos de Hardware

En el nostre establiment i tenim els següents recursos:

Equips: Nosaltres contem amb tres equips principals, on dos són a la cara d’atenció al client per fer assesorament i per cobrar i tal i l’altre el tenim a dins dintre la secció de reparació i tal on la funció que té aquest ordinador es la de anar anotant els cambis fets, avisar als clients, buscar i comprar peçes que facin falta com a tal…

Xarxa: Som conscients de que hi necessitem una xarxa potent ja que hi tindrem servidors i ordinadors connectats tot el dia.

I per aixó i tenim una xarxa per a la reparació d’ordinadors i altra en la cafeteria.

Xarxa de l’establiment de reparació:  Contem amb una fibra de 600 MB Simètrics que el que farà es donar-nos la potència que necessitem.

Xarxa de la cafeteria: Contem amb una xarxa de 150 MB Simètrics amb la que hem pensat que en tot cas per a la cafeteria n’hi ha més que de suficient com a tal.

en el cas de que una de les xarxes hi tingués un problema es pot substituir per l’altra que, efectivament seria de una compañia diferent.